Pogoji objave ponudb

1. OGLAŠEVANJE:
Ponudbe.net (v nadaljevanju izvajalec) nastopa kot posrednik pri oglaševanju podjetij in samostojnih podjetnikov in je izvajalec oglaševalske akcije, tedenske in dnevne ponudbe, tako grafično, tekstovno kot logistično.
Partner (v nadaljevanju ponudnik) nastopa kot ponudnik storitve in/ali izdelka, ki bo oglaševan preko izvajalca s pomočjo objave oglasa z osnovnimi podatki, ponudbe, dogodka ali kupona s katerimi je mogoče uveljaviti popust za izdelke in/ali storitve, ki jih ponudnik nudi po oglaševanih cenah objavljenih na spletni strani www.ponudbe.net.
Za uspešno objavo ponudbe je potrebno sporočiti vse zahtevane podatke. Vsaka ponudba bo pred objavo pregledana s strani izvajalca. Izvajalec si pridržuje pravico do morebitne korekcije prevelikih slik zaradi zagotavljanja kvalitetnega prikaza ponudb in enotnega videza vseh ponudb.

2. POSREDOVANJE KUPONOV S POPUSTI:
Ponudnik pooblašča izvajalca, da v njegovem imenu in na njegov račun posreduje kupone s popusti na izdelke in/ali storitve ponudnika ter jih dostavlja strankam spletne strani www.ponudbe.net v skladu z določbami teh pogojev. Ponudba se objavi na spletni strani izvajalca v časovnem obdobju, ki ga določi ponudnik ob vnosu posamezne ponudbe. Izvajalec bo od dneva objave naprej, po elektronski ali drugi poti dostavil kupone strankam, ki jih od tega trenutka dalje, lahko uporabijo za nakup pri ponudniku. Ko je kupon za popust dostavljen stranki, je za korektno opravljeno storitev/izdelek strankam v zvezi s kuponom odgovoren izključno ponudnik.
Stranke bodo objavljeno ceno ponudnika poravnale ponudniku direktno, bodisi ob koriščenju na licu mesta oz. na ponudnikovi spletni strani in celotna objavljena kupnina je od ponudnika.

3. PLAČILA IN OBVEZNOSTI:
Objava ponudb temelji na naročniškem sistemu različnih naročniških paketov za objavo ponudb. Ponudnik, ki sklene izbran naročniški paket lahko objavlja svojo ponudbo oz. več ponudb v okviru in času zakupljenega naročniškega paketa. Po poteku naročniškega paketa je le tega potrebno obnovit ali nadgradit na višji nivo v kolikor ponudnik želi nadaljevati z objavo ponudb. Plačilo naročnine na naročniški paket je edina finančna obveznost med izvajalcem in ponudnikom. Drugih finančnih obveznosti partnerja med seboj nimata. Po zaključku registracije, ponudnik prejme informativni predračun na elektronski naslov naveden ob registraciji. Veljavnost informativnega predračuna je 7 dni in v tem roku je potrebno predračun poravnati. Naročniški paket bo aktiviran takoj po prejemu plačila s strani ponudnika. Ponudnik je ob aktivaciji naročniškega paketa obveščen s potrditvenim sporočilom na elektronski naslov, ki ga je navedel ob registraciji.
Posebne pogodbe partnerja ne bosta podpisovala, saj je osnova za sodelovanje sklenitev naročniškega razmerja. S sklenitvijo naročniškega razmerja naročnik sprejema te Pogoje objave.
Ponudnik se obvezuje, da bo kolikor bo v njegovi moči tudi sam promoviral izvajalca — www.ponudbe.net, bodisi na svoji spletni strani, lokalu ali izdanih letakih in podobno.
Izvajalec se obvezuje, da bo prav tako izkoristil vse svoje možnosti za uspešno oglaševanje ponudnika.
Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe naročniških paketov, vendar nikoli v škodo že sklenjenih naročnin.
Prav tako si ponudnik pridržuje pravico do spremembe in/ali ukinitve brezplačnega naročniškega paketa.

4. TRAJANJE SODELOVANJA:
Sodelovanje med ponudnikom in izvajalcem ostane v veljavi do poteka naročniškega razmerja, ki ga skleneta pogodbeni stranki. Ponudnik lahko naročniško razmerje podaljša kadarkoli in s tem podaljša sodelovanje.

5. POOBLASTILA:
Ponudnik jamči, da je pooblaščen za izvedbo objave in da ima vsa potrebna dovoljenja za prodajo blaga ali opravljanje storitev, ki so predmet oglaševalskih akcij, tako na področju Republike Slovenije, kakor tudi v tujini, v primeru, da se proizvod prodaja ali storitev opravlja v tujini. Ponudnik se obvezuje proizvode in/ali storitve zagotoviti v skladu z določbami teh pogojev in na najboljši način, ob upoštevanju enakih ali višjih standardov kakovosti od tistih, ki veljajo v njegovem rednem poslovanju s kupci ali strankami.
Za opravljeno storitev oz. dostavo izdelka je odgovoren izključno ponudnik.
Ponudnik izjavlja, da je seznanjen in se v celoti strinja s Pogoji objave.

6. ZASEBNOST:
Ponudnik se zavezuje obravnavati kot zaupne vse podatke o strankah, ki jih prejme od izvajalca tekom organiziranja oglaševalskih akcij ter izjavlja, da jih ne bo uporabljal na način, ki bi dopuščal njihov dostop in uporabo tretjim osebam, ali da jih sam uporablja za vzpostavitev stika s kupci, pošiljanje neželene pošte ali da jih zlorablja na kakršen koli način brez njihovega izrecnega soglasja. Vsaka kršitev teh določb o zaupnosti se šteje za bistveno kršitev določb teh pogojev in ima lahko za posledico sprožitev sodnih in drugih zahtevkov proti ponudniku.

7. DRUGO:
Ponudnik daje izvajalcu za spodbujanje prodaje pravico uporabe ponudnikove registrirane blagovne znamke, modela in avtorskih pravic v sliki, risbah, fotografijah in drugih avtorsko zaščitenih besedil ter drugih vsebin, ki jih izvajalec prejme od ponudnika. Nič v teh pogojih se ne more razlagati na način, da gre za skupno vlaganje, partnerstvo ali agencijsko razmerje med strankama.
Nobena stranka nima pravice zavezovati nasprotne stranke (razen v obsegu, kot se to nanaša na zavezo ponudnika iz naslova dostave kupona kupcu), brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne stranke.
Stranki si bosta prizadevali reševati spore po mirni poti. V primeru nezmožnosti za rešitev nekaterih spornih vprašanj na miren način je pristojno sodišče v Celju.
Ti pogoji se lahko podpišejo v dveh ali več izvodih, partnerja pa se strinjata, da izmenjava elektronskih sporočil (po elektronski pošti) in potrditev ponudbe s strani pooblaščene osebe, šteje za sprejemljiv način pisnega sprejema vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pogojev.
Vsaka stranka jamči, da je z njene strani oseba, ki sprejema te pogoje pravilno pooblaščena za njegovo sklenitev in izvrševanje.
Občasno posodobimo člene o pogojih poslovanja in ko to storimo, tudi ustrezno spremenimo datum zadnje spremembe. Datum je prikazan na koncu pogojev poslovanja.
V primeru, da nadaljujete z uporabo naših storitev, se smatra, da v celoti razumete in se strinjate s spremembami.

Datum zadnje posodobitve: 04.05.2018

(0 Votes)